Autor: PAGLIA, Vincenzo
Prijatelju koji ne vjeruje