Osnove novozavjetnoga grčkog jezika

Osnove novozavjetnoga grčkog jezika

15,00 KM
Autor:
Niz: Priručnici
Godina izdanja: Sarajevo, 2011.

Overview

Udžbenik je koncipiran tako da donosi 100 lekcija, te je pogodan i za samostalno učenje. U lekcijama 1-69 obradio je morfologiju ili osnove gramatike novozavjetnog grčkog. Te lekcije građene su prema provjerenoj strukturi: sklonidba novih imenica, zamjenica ili pridjeva te sprezanje novih glagola svih skupina s objašnjenjima o promjenama u naglasku koji se miče u kosim padežima ili pojedinim licima glagola, nove riječi dotične lekcije, vježba s 10 do 20 rečenica iz NZ za prevođenje s grčkog na hrvatski, tri rečenice na hrvatskom za prevođenje na grčki.